Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

O AKADÉMII ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU PDF Tlačiť E-mail

Akadémia architektúry a dizajnu je vzdelávacia inštitúcia, ktorá v rámci vzdelávania dospelých organizuje kurzy v oblasti interiérového dizajnu. Prostredníctvom týchto kurzov umožňuje získať architektonické a dizajnérske minimum a odbornejší  pohľad na zariaďovanie interiéru. Našou snahou je podporovať nadšencov interiérového dizajnu a ponúkať im kvalitnú výučbu. Cieľom Akadémie architektúry a dizajnu je poskytnúť priestor pre sebarozvoj a sebarealizáciu, resp. odborne podporiť vaše podnikateľské plány a ambície v tejto oblasti. Všetky kurzy sú vedené lektormi, ktorí dlhodobo profesionálne pôsobia v rôznych interiérových štúdiách. Nosným kurzom je 3 - dňový kurz interiérového dizajnu, ktorý je zároveň akreditovaný MŠ SR a po jeho absolvovaní získate osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa §14 zák. č. 568/2009 Z.z. Ďalšie kurzy z nášho portfólia sú prehĺbením získaných poznatkov a po ich ukončení získavate certifikát Akadémie architektúry a dizajnu.